1.04.2017 - Warsztaty biblijne w Śremie

W dnich 31 marca - 1 kwietnia 2017 odbywały się w Śremie warsztaty biblijne zorganizowane przez Wspólnotę Kefas. Prowadził je Wojciech Żmudziński SJ, który pokazywał na przykładach, jak głosić Słowo Boże, by ludzie chcieli słuchać. Zwrócił uwagę na konieczność posługiwania się pozytywnym językiem, koncentrowania się na okazjach, a nie na zagrożeniach. Podkreślał, że królestwo Boże nie może mieć granic, murów, zasieków. Sacrum powinno być w ekspansji i przenikać do codzienności, a nie chować się w zakrystii. Niebo jest już na ziemi i otwarte jest dla każdego.