1.03.2017 - Spotkanie SChDW w Warszawie Falenicy

Zarząd Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w poszerzonym gronie spotkał się w Warszawie Falenicy, by rozmawiać o finansowym wspieraniu organizacji chrześcijańskich działających na polu edukacji. Przedyskutowano także działania realizowane w ramach projektów finansowanych przez Episkopat USA w krajach byłego bloku sowieckiego.