1.05.2018 - Praca nad rozwojem szkoły w Reshen

We wtorek 1 maja zespół pracowników szkoły w Reshen pracował pod kierunkiem Marii Olszewskiej (MjjO) nad wdrażaniem wybranych technik fundraisingowych. Dyskutowano nad oprawą kolacji dla darczyńców, nad przygotowaniem krótkiego filmu promującego szkołę oraz kroniki ważniejszych projektów realizowanych w ostatnich latach wraz z wizualizacją danych statystycznych. Kolejne spotkania zespołu będą odbywały się codziennie do piątku włącznie.