Peace Education Foundation, Uczeń w sytuacjach konfliktowych

Peace Education Foundation, Uczeń w sytuacjach konfliktowych, Centrum Arrupe, Gdynia 2013.

Podręcznik jest adresowany do wychowawców, nauczycieli, pedagogów, którzy chcą doskonalić własne umiejętności społeczne oraz lepiej przygotować się do pracy wychowawczej z uczniami. W podręczniku znajdziemy praktyczne podpowiedzi dotyczące budowania atmosfery życzliwości w klasie, rozumienia konfliktu, panowania nad złością i skutecznej komunikacji. Proponowane metody pracy można stosować niezależnie od opisanego w książce całościowego programu, a są bardzo pomysłowe.

Wśród spotykanych w wielu konfliktach stylów radzenia sobie ze złościa poznajemy styl bomby atomowej, posągu, szybkowara, męczennika, rewolwerowca, sprężyny i spychacza.

 

Zakup bez płacenia za przesyłkę klikając na SKLEPIK