PROJEKT: Platforma e-learningowa

On 01 Lipca 2015
Kategorie: Projekty edukacyjne

Projekt platformy e-learningowej promującej holistyczne wychowanie, model ignacjańskiej pedagogii oraz zarządzanie szkołami oparte na wielowiekowej tradycji jezuickiego szkolnictwa.

Dnia 1 lipca 2015 rozpoczęliśmy wdrażanie platformy e-learningowej adresowanej do nauczycieli, wychowawców i kadry zarządzającej szkołami oraz innymi placówkami oświatowymi. Nad podstawową zawartością strony dedykowanej e-learningowi będziemy pracowali do grudnia 2016. Pierwsze kursy będą dostępne dla zainteresowanych uczestników z początkiem roku 2017 pod adresem: www.kursy.arrupe.org. Po ukończeniu każdego kursu będzie można otrzymać zaświadczenie o ukończeniu e-learningowego kursu doskonalącego w dziedzinie holistycznego wychowania, metodyki nauczania lub zarządzania oświatą. Przez pierwszy rok dostęp do platformy i do kursów będzie nieodpłatny, co zawdzięczamy naszym hojnym darczyńcom. O postępach we wdrażaniu platformy będziemy informowali na naszej stronie internetowej. Docelowo przewidziane są kursy również w języku angielskim.

Zdjęcie: photl.com