7.12.2017 - Planowanie działań na Wschodzie Ukrainy

Zakończyliśmy planowanie działań skierowanych do zastępców dyrektorów szkół oraz metodyków pracujących na Wschodzie Ukrainy. W czerwcu 2018 roku odbędzie się w Kramatorsku i Lisiczańsku Międzynarodowe Forum o Nowym Modelu Szkoły, po którym kilka szkół otrzyma merytoryczne wsparcie we wdrażaniu zmian. Planujemy, że w obu Forach weźmie udział ponad 100 osób. Następnego roku zorganizujemy w Kijowie 10-dniową "letnią szkołę" dla przedstawicieli najbardziej zainteresowanych szkół. Na zdjęciu: uczestnicy narady przygotowującej projekt. 

Dziękujemy za wsparcie Episkopatowi USA oraz Anonimowej Fundacji z Austrii. To dzięki ich hojnym grantom możemy tak dynamicznie działać w krajach byłego bloku sowieckiego.