Nasi darczyńcy

Radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9,7)

Będziemy wdzięczni za wsparcie następujących projektów:
 Projekt Vlora (Albania) 
 Projekt Drohobycz (Ukraina) 
 Akademia Biblijna
 Niebieska paczka
 Rozwój biura Centrum Arrupe 

 

Naszą dzialność w kraju i poza jego granicami wsparli materialnie:

Szymon i Aleksandra Grabowscy - GetResponse
Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona
EKOLAN
United States Conference of Catholic Bishops
FSC Foundation
Sisters of St. Joseph of Orange Ministry Fund
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Raskob Foundation
Anonimowi Darczyńcy - Anonymous Donors
European Committee for Catholic Education
Renovabis
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja im. Stefana Batorego
Medical Mission of Australia i MIVA Australia
Socires Foundation
Lowe Family Foundation
Loyola Foundation
Kulczyk TRADEX
TIKKURILA
AWO Wojciech Leszczyński
Mirosława Lachowicz i Piotr Stachura
Grzegorz Bierecki
SEMEKO
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Fundacja Magis
Alicja Kozakiewicz

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Urząd Miasta Gdyni
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
W roku 2018 korzystamy ze wsparcia finansowego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
dotacja unijna