17-19.03.2017 - W życiu nie ma porażek. Czyżby?

W Warszawie, w weekendowej sesji o upadkach i kryzysach bohaterów biblijnych uczestniczyło 31 osób. Zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ. Oprócz historii ze Starego i Nowego Testamentu, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak przekuć trudne momenty życia w bogactwo, które daje wewnętrzny pokój i mądrość oraz poznać narzędzia przydatne w analizie trudnych sytuacji. Biblijni bohaterzy pomogli zrozumieć potrzebę ciągłej zmiany i destrukcyjność zasiedzenia się, a także pomogli dostrzec pułapki stabilizacji i zachęcili do wzrastania w wierze nie ustając w drodze.

To była pierwsza sesja realizowana w ramach projektu dofinansowanego przez Loyola Foundation.

Loyola Logo