23.01.2017 - Spotkanie ze szkolnymi kapelanami

We Lwowie Wojciech Żmudziński SJ spotkał się z księżmi odpowiedzialnymi w szkołach katolickich za formację duchową. Podzielił sie doświadczeniem szkół jezuickich w prowadzeniu rekolekcji dla uczniów oraz przedstawił metody, które mogą uatrakcyjnić religijne propozycje kapelana i nauczyciela etyki chrześcijańskiej. W spotkaniu, które odbyło się w seminarium duchownym we Lwowie, liczącym ponad 200 seminarzystów, uczestniczyło kilkunastu księży. Głos zabrali także ojcowie Pietro Majba i Taras Karwackij.