27.10.2017 - Współpraca ze szkołami na Ukrainie

W Gdyni zakończył się dzisiaj pobyt ukraińskich uczniów, a we Lwowie dwudziestu dyrektorów ukraińskich szkół wzięło udział w jednodniowej sesji zatytułowanej "Wychowawcza misja szkoły". Podczas wykładów i dzielenia się swoim doświadczeniem doskonalili umiejętności w zarządzaniu placówką edukacyjną oraz zapoznawali się z różnymi formami wewnętrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Ponadto dowiedzieli się jak można wychowywać uczniów do poszanowania wartości chrześcijańskich poprzez kształtowanie klimatu szkoły.