28-29.10.2017 - O integralnym rozwoju nauczycieli (Lwów)

W dniach 28-29 października 2017 odbyło się we Lwowie szkolenie dla nauczycieli z ukraińskich szkół publicznych i katolickich. Uczestnicy zapoznali się z chrześcijańską wizją edukacji oraz z kluczową rolą zwerbalizowanej i spisanej osobistej filozofii wychowania. Zostali także zachęceni do wypracowania własnego stylu nauczania i wprowadzania w zajęcia z uczniami metod pracy nastawionych na refleksję i rozwój umiejętności społecznych. Prowadzący zajęcia Wojciech Żmudziński SJ przedstawił również dynamikę modelu pedagogii nastawioną na integralny rozwój ucznia oraz podkreślił, że nauczyciel potrzebuje dziś całościowej formacji, a nie tylko pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. W zajęciach uczestniczyło 28 nauczycieli.