SESJA: Chrześcijańska wizja szkoły i misja nauczyciela

Lwów, 28-29 października 2017: Nauczyciele z czterech ukraińskich szkół wezmą udział w dwudniowej sesji zatytułowanej "Chrześcijańska wizja szkoły oraz misja nauczyciela". Uczestnicy zapoznają się z chrześcijańską wizją edukacji, ze sposobami budowania pozytywnego klimatu szkoły oraz z metodami pracy na lekcji nastawionymi na refleksję i rozwój umiejętności społecznych. Zostaną zachęceni do wypracowania własnego stylu nauczania nastawionego na integralny rozwój ucznia oraz do otwartości na permanentną formację zawodową i duchową.