SESJA: Wychowawcza misja szkoły

Lwów, 27 października 2017: Dyrektorzy ukraińskich szkół wezmą udział w jednodniowej sesji zatytułowanej "Wychowawcza misja szkoły". Podczas wykładów i pracy zespołowej udoskonalą swoje umiejętności w zarządzaniu placówką edukacyjną oraz zaplanują wewnętrzne doskonalenie nauczycieli. Ponadto dowiedzą się jak można wychowywać do poszanowania wartości chrześcijańskich poprzez kształtowanie klimatu szkoły.