27.11.2017 - Trudne sytuacje jako wyzwania i okazje

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Łodzi Wojciech Żmudziński SJ poprowadził szkoleniową Radę Pedagogiczną prezentując nauczycielom Teorię Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Zapoznał ich także z metodami nauczania skierowanymi do wzrokowców oraz zaprosił do pracy nad trudnymi sytuacjami jako wyzwaniami i okazjami. W zajęciach uczestniczyło 29 nauczycieli.