29.06.2018 - Ukazał się kolejny numer naszego kwartalnika

W najnowszym numerze kwartalnika "Być dla innych" (nr 72-73) zachęcamy do zapoznania się z ciekawostkami dotyczącymi przedstawień teatralnych w jezuickich szkołach i z artykułami mówiącymi o wychowawczej roli teatru. Scena jest szczególnym miejscem edukacji moralnej i rozwijania kreatywności. Temat przewodni numeru: NA DESKACH TEATRU. 
 
Anna Murawska proponuje scenariusz przedstawienia do zrealizowania z młodszymi dziećmi, a Katarzyna Martynuska pisze o biblijnych postaciach, Adamie i Ewie, na scenie kultury chrześcijańskiej. Agnieszka Wojsz dzieli się swoim doświadczeniem szkolnego teatru, a Justyna Sprutta wygrzebuje z historycznych kronik relacje o jezuickich wynalazkach scenicznych i efektach specjalnych jakich używano, by poruszyć wszystkie zmysły widza i przyczynić się do jego duchowej przemiany. Małgorzata Giermaz w dwóch artykułach o wychowawczej roli teatru pisze o rytmice i nauce poprzez zabawę oraz moralnym oddziaływaniu przedstawień teatralnych. 
 
 
Foto powyżej: flickr.com / Mraz Center for the Performing Arts