11.05.2018 - O nowym modelu szkoły na Ukrainie

Konferencję "Nowy model szkoły na Ukrainie" rozpoczęła młodzież witając nas wierszami Szewczenki deklamowanymi w języku polskim oraz polskimi tańcami. Przed południem wystąpił Wojciech Żmudziński SJ zachęcając nauczycieli, by oprócz doskonalenia wiedzy i umiejętności dbali o swój osobisty rozwój oraz kształtowali klimat i kulturę szkoły, w jakiej nauczają. Natomiast ojciec Johan Lubiv, dyrektor Szkoły im. św. Zofii we Lwowie, mówił o wartościach i konieczności rozwijania dojrzałej osobowości nauczyciela. Po przerwie Katarzyna Stryjek dała bardzo praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie ze szkolnymi konfliktami. 
 

Uczestnicy wysłuchali jeszcze Siostry Cristophory (odpowiedzialnej na Ukrainie za szkoły katolickie), która mówiła o nowych metodach w nauczaniu oraz Alieksieja Zarytskyego, który zainteresował wszystkich tematem rozwoju osobowego nauczyciela. Po ciepłym posiłku rozpoczęła się praca w czterech grupach, których przedstawiciele zaprezentowali na forum najważniejsze punkty dyskusji i propozycje zmian w oświacie przedstawione przez uczestniczących w dyskusji nauczycieli. W Forum o nowym modelu szkoły wzięły udział 53 osoby. 

Galeria zdjęć z forum w Kramatorsku w dniu 11 maja 2018