KONKURS: Chromy i achromy

On 23 Maja 2015
Kategorie: Konkursy

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe wraz z Zespołem Szkół nr 12 w Gdyni było współorganizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Nauczycieli "Chromy i Achromy". Honorowy patronat nad Przeglądem objął Prezydent Miasta Gdyni – Pan Wojciech Szczurek. Uroczyste otwarcie wystawy najlepszych prac miało miejsce w Muzeum Miasta Gdynia dnia 23 maja 2014.

Naszymi partnerami byli: Muzeum Miasta Gdyni, Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku, Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni.

Celem konkursu było propagowanie kultury plastycznej nauczycieli oraz prezentacja ich dokonań artystycznych. Rozwijanie postaw twórczych i wrażliwości plastycznej. Przedstawienie potencjału twórczego jako jednej z form integracji środowiska nauczycielskiego.

RELACJA Z OTWARCIA WYSTAWY

Dnia 23 maja w Muzeum Miasta Gdyni miał miejsce wernisaż Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Nauczycieli "Chromy i Achromy". Zanim jury zdradziło nazwiska nagrodzonych, uczestnicy uroczystości, goście i laureaci zostali zaproszeni na koncert  Pana Marcina Bożka - absolwenta Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Oficjalną część wernisażu rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni – Pan Andrzej Bodnar. W pierwszej kolejności powitał Panią Ewę Łowkiel - Wiceprezydenta Miasta Gdyni, Panią Alicję Sztafarek - reprezentującą Centrum Arrupe, przedstawiciela Kuratorium  i Związków Zawodowych oraz uczestników konkursu i gości. Następnie głos zabrała Pani Wiceprezydent Ewa Łowkiel i przedstawiciel Muzeum Miasta Gdyni Pani Anna Wróbel – Johnson.

Historię konkursu, czyli jak udało się przejść drogę od pomysłu do realizacji i jak to się dzieje, że Przegląd wciąż ewoluuje, przybliżyła  pomysłodawczyni – komisarz konkursu Pani Elżbieta Czaplińska-Kania. W dalszej kolejności przewodniczący jury prof. Jacek Zdybel odczytał protokół konkursu wraz z nazwiskami laureatów, którzy z rąk Pani Ewy Łowkiel otrzymali przyznane im nagrody pieniężne, które ufundował Prezydent Miasta Gdyni Pan Wojciech Szczurek. Opinie uczestników i organizatorów świadczą, iż wystawa wywarła duże wrażenie poprzez ekspozycję potencjału twórczości nauczycieli wywodzących się z różnych środowisk i szkół. Po doznaniach duchowych w pierwszej części uroczystości, uczestnicy wernisażu zostali zaproszeni na wspaniale przygotowany poczęstunek.

Na konkurs "Chromy i Achromy" wpłynęły łącznie 152 prace, z których 39 zostało zakwalifikowanych na wystawę, a trzy z nich otrzymały główne nagrody.