28.01.2017 - Jezuicki klucz dla Gimnazjum Szeptyckich

Podczas obchodów 25-lecia salezjańskiego Gimnazjum Szeptyckich, które miały miejsce 28 stycznia 2017 w Lwowskim Teatrze Dramatycznym, dyrektor Centrum Arrupe przekazał dyrektorowi szkoły, ojcu Olehowi Lendiukowi, dyplom gratulacyjny oraz statuetkę klucza, która przyznawana jest osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym we współpracę z Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe. Ten klucz podkreśla symbolicznie, że w centrum wychowania jest uczeń, a nauczyciel powinien posiadać klucz do uczniowskiego serca i używać go jak najczęściej.

Wręczenie klucza odbyło się za kulisami. To co najważniejsze, dzieje się po cichu i bez pompatycznych przemówień. Mamy jednak nadzieję, że dyrektor szkoły przekaże nauczycielom, rodzicom i uczniom jego symboliczne przesłanie.