7.02.2018 - O strukturze Modlitwy Pańskiej

Na kolejne spotkanie katechetów Archidiecezji Warszawskiej przyszło na ul.Miodową ponad 60 osób. Prowadzący spotkanie, Wojciech Żmudziński SJ, przedstawił strukturę koncentryczną modlitwy "Ojcze nasz" wyjaśniając kolejne jej wezwania. Mówiąc o słowach "święć się imię Twoje" podkreślił, że każdy chrześcijanin powinien dbać o reputację imienia Boga i nie powoływać się na nie dla obrony własnych poglądów i interesów. Święcić imię Boga, to mieć wdzięczność na ustach, wielbić Go i błogosławić w Jego imię.

Natomiast imię Złego powinniśmy wymazać z naszego życia, nie powinniśmy skupiać się na tym co złe lecz szukać i odnajdywać we wszystkim dobrego Boga. Królestwo Boże, o którego przyjście prosimy jest królestwem bez granic, a królestwo Złego to świat wznoszonych murów i zasieków, ludzkich lęków, słabości i pokus. Bożą wolą jest odpuszczenie nam win i wzajemne pojednanie się. W centrum modlitwy jest natomiast chleb. Prosimy naszego Ojca, by nigdy go nam nie zabrakło. I nie chodzi tu jedynie o chleb z piekarni, lecz o pokarm na życie wieczne. 

menora ojcze