11.04.2017 - JEEP w Gdyni

W Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni odbył się Jesuit European Educational Project (JEEP) gromadzący młodzież szkół jezuickich z Włoch, Węgier, Francji, Hiszpanii, Belgii, Litwy i Polski. Młodzi ludzie zastanawiali się  w ramach komisji parlamentarnych nad kształtem przyszłej Europy, uczyli się sztuki negocjacji, szukania kompromisu, wspólnych rozwiązań, przemawiania publicznego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Dzisiaj miała miejsce prezentacja kończąca tygodniowy projekt. Trwają jeszcze prace nad filmem mówiącym o współpracy szkół katolickich realizowanym we współpracy z SChDW przy finansowym wsparciu Episkopatu USA. Zobacz stronę poświęconą JEEP: http://jeep.jointheway.com/