Jak być bogatym, czyli jezuici o pieniądzach

Warszawa, 11 listopada 2017, godz. 10:00-17:30: Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców i tych wszystkich którzy na co dzień posługują się pieniędzmi. Porozmawiamy o tym, co w Piśmo Święte mówi o pieniądzach i bogactwie, inwestowaniu i hojności. We fragmenty Biblii wprowadzi o. Wojciech Żmudziński SJ, teolog biblijny. Nawiąże do spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem i ubogą wdową, do przypowieści o niesprawiedliwym rządcy oraz fragmentów ukazujących mamonę jako dar i błogosławieństwo. Natomiast o. Artur Filipowicz SJ, etyk biznesu, przybliży etyczną stronę zarządzania pieniędzmi. Powie o zagrożeniach i pokusach na jakie jesteśmy narażeni oraz na jakie możemy iść kompromisy? 

Będzie czas na wymianę doświadczeń, networking i dyskusję nad zaproponowanymi tematami. Nie zabraknie też czasu i miejsca na indywidualną modlitwę.
Miejsce: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, Warszawa Falenica, ul. Olecka 30.
Koszt: 100 zł (w cenie obiad i przerwy kawowe).
 

 

Plan zajęć

9:45 Rejestracja uczestników

10:00 Rozpoczęcie. Wprowadzenie w tematykę, plan spotkania – o. Wojciech Mikulski SJ, dyrektor  ECCC
10:15 Spotkanie z bogatym młodzieńcem i hojna wdowa – o. Wojciech Żmudziński SJ,  teolog biblijny
11:00 Przerwa kawowa/Networking
11:15 Praca w grupach
12:00 Niesprawiedliwy rządca czyli jak zdobywać przyjaciół mamoną – o. Wojciech Żmudziński SJ,  teolog biblijny
12:45 Kilka słów o modlitwie w życiu człowieka zabieganego – o. Wojciech  Mikulski SJ
13:00 Obiad
13:30 Przerwa kawowa/Networking
14.30 Adoracja/Modlitwa indywidualna
15:00 Pieniądze jako dar i błogosławieństwo w Księdze Powtórzonego Prawa – o. Wojciech Żmudziński SJ, teolog biblijny
15:45 Przerwa kawowa/Networking
16:00 Kiedy etyczne jest zarabianie pieniędzy czyli wartości w biznesie. Pomagają czy przeszkadzają? – o. Artur Filipowicz SJ, etyk biznesu
16:45 Praca w grupach
17:30 Spotkanie plenarne,  podsumowanie pracy w grupach,  plany na przyszłość,  tematyka  następnych spotkań,  propozycja gości.
18:00 Msza św. (dla chętnych)