30.09.2017 - Wprowadzenie w ignacjański model pedagogii

W Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni odbyła się jednodniowa sesja dla 15 nauczycieli wprowadzająca w ignacjański model pedagogii. Wzięli w niej udział nauczyciele, którzy w ostatnich latach dołączyli do Grona Pedagogicznego. Prowadzący, Wojciech Żmudziński SJ, zapoznał uczestników z dynamiką modelu, który pozwala towarzyszyć uczniowi w refleksji nad znaczeniem tego, co poznaje i czego doświadcza. Nowi nauczyciele mieli okazję przećwiczyć niektóre metody nauczania preferowane w jezuickiej edukacji.