25.10.2017 - Wykład na Ignatianum w Krakowie

W Akademii Ignatianum odbył się wykład zamknięty dla pracowników dydaktycznych poświęcony pedagogii ignacjańskiej, a w szczególności dynamice doświadczenia, refleksji i działania w procesie studiów filozoficznych. Studia to doświadczenie, które poprzez pogłębioną refleksję i smakowanie treści, prowadzi do sformułowania osobistego credo i przygotowuje do ważnych życiowych decyzji. Prezentację Wojciecha Żmudzińskiego SJ wysłuchało około 20 profesorów krakowskiej uczelni.