Kliknij, aby się zalogować

Nazwa uż.:
Hasło:

 

Formularz zgłoszeniowyAby wziąć udział w szkoleniach należy zarejestrować się
wypełniając poniższy formularz:Zgłoszenie na kurs:
Nazwa kursu: Termin (dd.mm.rrrr): Miejsce:

Dane uczestnika:
Nazwisko: Imię:
Data urodzenia (dd.mm.rrrr): Miejsce urodzenia:

Adres do korespondencji:
Ulica: Nr domu: Nr miesz.:
Miejscowość: Kod pocztowy XX-XXX): Poczta:

Pozostałe dane:
Telefon kontaktowy: E-mail:
Rodzaj wykonywanej pracy (nauczany przedmiot):

Dane dotyczące miejsca pracy
Pełna nazwa:
Ulica: Nr domu: Nr miesz.:
Miejscowość: Kod pocztowy (XX-XXX): Poczta:

Dane niezbędne do otrzymania rachunku: (zaznacz, jeśli chcesz otrzymać rachunek)
UWAGA! Rachunek może być wystawiony tylko zgodnie z danymi osoby lub instytucji dokonującej wpłaty.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu szkolenia oraz działań marketingowych Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz. 833).
Tak - w celu wysłania zgłoszenia należy wybrać tę opcję