30.08.2017 - Uczeń w wieku wczesnoszkolnym (Gdynia)

W Zespole Szkół Jezuitów w Gdyni Krzysztof Durnaś prowadził szkolenie dla nauczycieli otwieranej w tym roku szkoły podstawowej. Tematem był "Uczeń w wieku wczesnoszkolnym". Uczestnicy szkolenia zapoznali się ze specyfiką pracy z młodszymi uczniami oraz pracowali nad konkretnymi sytuacjami ćwicząc metody postępowania z dzieckiem. Szkolenie zostało dofinansowane z projektu "Promotion of Catholic Schools" realizowanego z funduszy Episkopatu USA. Foto z archiwum Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni.

Plan zajęć
 
Środa (30.08.2017)
 
9.00-10.30 - Kim jesteś uczniu szkoły podstawowej? 
Uczeń szkoły podstawowej – podstawy wiedzy z zakresu psychologii, neuropedagogiki, pedagogiki. Charakterystyka, typowe problemy wychowawcze i edukacyjne. Proces oceny ucznia, uczeń potencjalnie zdolny i trudny. Organizacja procesu uczenia się.
Potrzeby rozwojowe, zabawa i nauka w szkole. 
Dorastający uczeń klasy 4-5 ile w nim dziecka? 
Czego nas uczy Janusz Korczak w pracy z uczniem szkoły podstawowej? 
 
11.00-12.30 - Case study
Praca nad konkretnymi przypadkami edukacyjnymi. Case study – strategie postępowania z dzieckiem w szkole. Rola wychowawcy klasowego, poczucie bezpieczeństwa czy jakość nauczania – priorytety w działaniu rady pedagogicznej. 
 
Konsultacje, pytania (12.45-13.30)
Czas na rozmowy indywidualne. 
 
Prowadzący: Krzysztof Durnaś - trener Centrum Arrupe,