10.12.2017 - Owoce merytorycznego wsparcia Centrum Arrupe

Reparatrix Sisters Servants of Mary prowadzące przedszkole we Vlorze, na południu Albanii, dzięki merytorycznemu wsparciu Centrum Arrupe otrzymały w zeszłym miesiącu grant na remont dachu zniszczonego w tym roku przez złą pogodę. Pracę sióstr wsparł finansowo Episkopat USA. Dzięki wyrozumiałości grantodawcy i ekspresowo przekazanym środkom, prace już zostały zakończone i siostry zdążyły z wykończeniem dachu przed intensywnymi opadami i powodzią, jaka nawiedza obecnie południe Albanii. Wraz z podopiecznymi przeżyją zimę w bezpiecznym i ciepłym miejscu. 

Poniżej: budynek przedszkola od frontu.

valona7