Intensywne warsztaty z fundraisingu

Warszawa, 11-14 grudnia 2017: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury we współpracy z Centrum Arrupe zaprasza na intensywne warsztaty adresowane do ekonomów diecezjalnych i zakonnych, do osób pozyskujących fundusze na działalność dzieł prowadzonych przez Kościół oraz liderów chrześcijańskich organizacji pozarządowych. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego planowania kampanii fundraisingowych, efektywnego używania różnych narzędzi pozyskiwania funduszy oraz stworzenia biura rozwoju mającego na celu sytematyczną troskę o relacje z darczyńcami.

Prowadzący zajęcia skupią się na sposobach pozyskiwania prywatnych fundacji i darczyńców indywidualnych, a także na metodach promocji realizowanych projektów. Wykłady i zajęcia praktyczne poprowadzą: Maria Olszewska (free lance fundraiser - na zdjęciu po lewej) i Wojciech Żmudziński SJ (dyrektor Centrum Arrupe).
 
 
Rozpoczęcie warsztatów Mszą św: 11.12.2017, godz. 17:00
Zakończenie obiadem: 14.12.2017, godz. 13:00
 
Miejsce: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Wrszawie Falenicy, ul. Okecka 30