Petycja w sprawie więszej dostępności funduszy norweskich