Fotografie z kursu "Sytuacje konfliktowe w szkole"

Zdjęcia z zajęć prowadzonych w Gdyni, Gdańsku, Warszawie i Toruniu

W latach 2017-2018 przeprowadziliśmy osiem weekendowych szkoleń mających na celu uwrażliwienie nauczycieli na problem dzieci uchodźczych trafiających do szkół w Polsce. Ponad 300 uczestników zapoznało się z metodami rozwiązywania konfliktów i zostało zachęconych do wprowadzenia w swoich szkołach mediacji rówieśniczych. Zobacz wybrane zdjęcia ze szkoleń.

 

Wybrane zdjęcia z warsztatów "Sytuacje konfliktowe w szkole" prowadzonych w latach 2017-2018