30.11.2017 - Etyka, sumienie i dylematy moralne

Kolejna szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat "Etyka i sumienie w pracy nauczyciela" odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej STO w Warszawie Rembertowie. Uczestnicy wspominali swoich ulubionych nauczycieli sprzed lat oraz pracowali nad sytuacjami, w których czują się niekomfortowo. Zajmowali się także dylematem moralnym pana Petersona i teorią rozwoju oceny moralnej Lawrence'a Kohlberga. Poruszony został temat kształtowania klimatu szkoły i wypracowania własnego pedagogicznego credo. Prowadzący zajęcia, Wojciech Żmudziński SJ, przeciwstawił etyce normatywnej - etykę troski.