27.06.2017 - Etyka i sumienie w pracy nauczyciela

W Niepublicznej Integracyjnej Szkole Podstawowej w Mysiadle k/Warszawy odbyła się szkoleniowa Rada Pedagogiczna poświęcona etyce i sumieniu w pracy nauczyciela. Prowadzący spotkanie, Wojciech Żmudziński SJ, nawiązując do kodeksów etycznych zajął się etyką mającą na celu troskę o relacje i stworzenie dobrego klimatu w szkole. Podjął temat edukacyjnego "credo" nauczyciela jako punktu odniesienia w dokonywaniu etycznych wyborów i podejmowaniu decyzji wychowawczych. Zapoznał również uczestników z teorią rozwoju oceny moralnej Lawrence'a Kohlberga. W spotkaniu wykładowo-warsztatowym wzięło udział 18 osób.