22-23.11.2017 - Integralny Model Zarządzania

Ponad 30 dyrektorów szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu wzięło udział w dwudniowym szkoleniu zorganizowanym w Dworze Wapowce koło Przemyśla. Uczestnicy zapoznali się między innymi z różnymi modelami wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz przećwiczyli efektywny sposób prowadzenia zebrań decyzyjnych. Zostali także zachęceni do stworzenia i spisania swojej osobistej filozofii wychowania oraz rewizji misji szkoły.