Etyka i sumienie w pracy nauczyciela

Kategorie: Rady Pedagogiczne

RADA SZKOLENIOWA NA ZAMÓWIENIE: Od 19 maja 2016 do 11 grudnia 2017 oferujemy ponownie szkołom wykładowo-warsztatowe zajęcia z etyki pracy pedagogicznej, które sprawdziły się w ostatnich sześciu latach naszej działalności. Jest to pięciogodzinna szkoleniowa rada pedagogiczna (w dowolnym terminie), zaadresowana do nauczycieli jednej lub kilku szkół. Przedstawia zawód nauczyciela jako powołanie do stawania się moralnym autorytetem i budowania wspólnoty zatroskanej o dobro ucznia i wzajemne relacje. Etyczne działania nauczyciela wiążą się z możliwością podejmowania decyzji, której fundamentem i ostatecznym punktem odniesienia jest zawsze osobiste sumienie oraz wyznawana filozofia wychowania, a nie skodyfikowane normy postępowania.

Prowadzący zajęcia, Wojciech Żmudziński SJ, poruszy następujące zagadnienia:

  • Niedoskonałość kodeksów etycznych, zwyczajników i procedur postępowania.
  • Niezależność etyczna nauczyciela i jego odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji pedagogicznych oraz jego autorytet moralny wobec uczniów.
  • Nauczyciel wobec misji szkoły i wobec własnego sumienia oraz osobistej filozofii wychowania.
  • Wpływ „programu ukrytego szkoły” na wychowanie.
  • Możliwość świadomego kształtowania klimatu szkoły, postaw uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Psychologiczne granice oraz wyższość sumienia nad stanowionym prawem.
  • Niepisane zasady, postawy nauczyciela i troska o dobry klimat w pokoju nauczycielskim jako elementy kultury szkoły kształtujące postawy uczniów.
  • Analiza trudnych sytuacji wychowawczych jako narzędzie refleksji pomocne przy podejmowaniu decyzji w konfliktach z uczniem i rodzicem.
  • Dylematy etyczne w kontekście teorii rozwoju moralnego człowieka według Lawrence’a Kolberga. Ich wykorzystanie we własnym rozwoju zawodowym oraz na zajęciach z uczniami.

Zainteresowanie szkoleniem prosimy zgłaszać na nasz adres: centrum [małpa] arrupe.org

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych Koszt: 560 złotych + ewentualne koszty podróży prowadzącego

Nadchodzące wydarzenia