Sytuacje konfliktowe w szkole - Warszawa

Od 03 Marca 2017 17:00 do 05 Marca 2017 13:00
Kategorie: Kursy i szkolenia

BRAK MIEJSC (ewentualnie lista rezerwowa) - sesję powtórzymy w dniach 24-26 marca 2017.

ZOBACZ i ZAPISZ SIĘ

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów szkół. Jego celem jest zapoznanie uczestników z metodami przekuwania konfliktów w okazję do rozwoju szkolnej społeczności oraz wyposażenie ich w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na poziomie relacji nauczyciele-uczniowie i nauczyciele-rodzice. Odpowiemy sobie między innymi na pytanie: Jak stworzyć solidarną wspólnotę uczniów w obliczu różnorodności przekonań oraz jak wychowywać ponad podziałami. Szkolenie zawiera zarówno elementy wykładowe jak i zajęcia warsztatowe.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni pedagodzy i mediatorzy: Katarzyna Stryjek, Marta Piernikowska, Marina Hulia.

Dzięki naszym darczyńcom, uczestnicy ponoszą jedynie koszt bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 złotych. Zapewniamy nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy.