21.07.2017 - Leadership Skills

Po wczorajszej, uroczystej kolacji, wróciliśmy do pracy pod kierunkiem Macieja Wiśniewskiego (na zdjęciu), który pomógł uczestnikom programu CELP zrozumieć dynamikę rozwoju lidera. Nawiązywał do pomysłów Johna Maxwella oraz do własnego doświadczenia w zarządzaniu i w doradztwie z zakresu kierowania ludźmi. Na wieczór przewidzieliśmy ewaluację ostatniego tygodnia kursu oraz wspólne planowanie dalszej współpracy w rozwoju katolickich szkół w Albanii, Chorwacji, Czechach, Syrii oraz na Ukrainie i na Węgrzech.