19.07.2017 - Jak rozwijać umiejętności nauczycieli?

We środę uczestnicy programu CELP ćwiczyli metody zbierania danych z obserwacji lekcji oraz zapoznawali się z praktycznymi aspektami organizacji warsztatów szkoleniowych. Był także czas, by zaplanować szkolenia dla nauczycieli w Albanii (Child Protection), na Ukrainie (Mediation in schools), na Węgrzech (Spiritual Development of Teachers) oraz innych działań formacyjnych. Zajęcia prowadził Wojciech Żmudziński SJ (na zdjęciu).