17.07.2017 - Techniki mediacji w szkole

Uczestnicy programu CELP zapoznali się dzisiaj z różnymi rodzajami i technikami mediacji, jako narzędziami radzenia sobie w konfliktach. Prowadząca zajęcia, Katarzyna Stryjek (pedagog i mediator) przedstawiła praktyczne zastosowanie mediacji w konfliktach między nauczycielami, a także między nuczycielami a rodzicami uczniów. Zachęciła do wprowadzania w szkołach mediacji rówieśniczej, w której sami uczniowie stają się mediatorami w konfliktach między ich kolegami i koleżankami.