27.11.2017 - Centrum Arrupe członkiem Catholic Biblical Federation

Sekretarz Generalny Catholic Biblical Federation przesłał do Centrum Arrupe informację, że Zarząd Fedaracji podjął na posiedzeniu w dniu 11 listopada 2017 roku decyzję o przyjęciu Centrum Arrupe w poczet organizacji zrzeszonych w Catholic Biblical Federation. Świętowali będziemy to wydarzenie podczas zajęć Akademii Biblijnej w styczniu 2018.

To członkowstwo uprawnia nas do korzystania z usług i wsparcia Federacji oraz zobowiązuje do promowania współpracy w regione, na terenie którego działamy, a także do dzielenia się doświadczeniem na polu katechezy biblijnej i rekrutowania nowych członków. 

certificate cbf