24.01.2018 - Spotkanie biblijne w Białymstoku

Na spotkaniu w Białymstoku Wojciech Żmudziński SJ interpretował 12. rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Przypomniał czym jest według Ewangelii Chrzest w Duchu Świętym oraz przedstawił listę manifestacji Ducha Świętego, o jakich Paweł Apostoł przypomniał Koryntianom. Podkreślił, że wszelkie szczególne łaski, charyzmaty i działania mocy są po to, by budowały wspólnotę. W spotkaniu wzięło udział około 20 osób ze Wspólnot Życia Chrześcijańskiego.