18-20.12.2017 - Wprowadzenie do lektury Biblii

W gdyńskim Nowicjacie Towarzystwa Jezusowego nowicjusze pierwszego roku poznawali tajemnice tekstów biblijnych, tradycje ich różnych redakcji oraz proces powstawania ksiąg Starego Testamentu. Ćwiczyli pracę nad tekstem Nowego Testamentu z wykorzystaniem analizy retorycznej oraz dyskutowali o współczesnej roli proroka, którego całe życie powinno być Bożym przesłaniem.