28.11.2017 - Etyka i sumienie w pracy nauczyciela

Nauczycielki z przedszkoli katolickich wzięły udział w szkoleniu "Etyka i sumienie w pracy nauczyciela", które odbyło się w Łodzi w Przedszkolu im. św. Franciszka z Asyżu, prowadzonym przez Siostry Bernardynki. O konieczności spisania swojego edukacyjnego credo oraz tworzenia kultury i klimatu placówki wychowawczej mówił Wojciech Żmudziński SJ. Nie wystarczy poznawać nowe metody i pogłębiać wiedzę pedagogiczną, by być dobrym i cenionym wychowawcą. Potrzebna jest całościowa formacja.