25.02.2018 - Biskup Franjo Komarica podejmuje nas kolacją

Po południu dotarliśmy do Banja Luki w Republice Serbskiej na terenie Bośni i Hercegowiny (nie mylić z Serbią). Na kolację zaprosił nas biskup Franjo Komarica (legendarny lider katolików w tym kraju i niedoszły laureat Pokojowej Nagrody Nobla, na zdjęciu pierwszy z lewej). Ksiądz biskup opowiedział nam, z nutą rozczarowania, jak trudno zainteresować Zachód losem katolików jego diecezji. Przed powrotem do hotelu dyrektor jedynej w Banja Luce szkoły katolickiej opowiedział nam o męczeństwie wielu księży i sióstr zakonnych. Jutro spotkanie w szkole.