1-2.06.2017 - Spotkanie euro-śródziemnomorskiej sieci

Wojciech Żmudziński SJ i Yulia Drozda uczestniczyli w dorocznym spotkaniu Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh, które w pierwszych dniach czerwca odbyło się w Krakowie. Zadaniem Fundacji, do której należy także Centrum Arrupe, jest wspieranie wymiany kulturalnej i intelektualnej z udziałem dziennikarzy i młodych ludzi reprezentujących oba brzegi Morza Śródziemnego. Podczas dyskusji panelowych i wymiany doświadczeń powstawały nowe pomysły na realizację wspólnych projektów.