ECCC - aula E. Stein

Adres: Olecka 30, Warszawa, Polska

UWAGA! Wejście do auli przez otwartą bramę główną, należy kierować się na lewo, schodząc po asfaltowym zjezdzie.


Jak dojechać

Cofnij