29-30.09.2018 - Ponownie ruszyła Akademia Biblijna