26.02.2017 - Spotkanie biblijne w Warszawie

Podczas spotkania w ramach programu Akademia Biblijna w Warszawie Falenicy pastor Zbigniew Niemasik omawiał List do Filemona, a ojciec Wojciech Żmudziński SJ komentował kolejny fragment Modlitwy Pańskiej "Święć się imię Towoje i przyjdź królestwo Twoje". W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób. Kolejne spotkanie w Warszawie dnia 26 marca 2017. Zapraszamy.