18.11.2017 - Akademia Biblijna w Gdyni

Na kolejne spotkanie w Gdyni, zorganizowane w ramach programu Akademii Biblijnej, przyszło 50 osób. Poruszyliśmy następujące tematy: "Umiejętności biblijnych liderów: Adam i Noe" (Wojciech Żmudziński SJ), "Żywy chrześcijanin według Listu do Kolosan" (Zbigniew Niemasik) oraz "Symbolika w malarstwie katakumbowym" (Małgorzata Rompca). Juto spotkanie w Warszawie, a potem dopiero po Nowym Roku. Zobacz plan spotkań na stronie akademiabiblijna.pl (na zdjęciu: Małgorzata Rompca).