17-18.02.2018 - Jezus i Apostoł Paweł nauczali sobą

Podczas kolejnego spotkania Akademii Biblijnej w Gdyni zaprezentowaliśmy następujące tematy: "Żywy chrześcijanin w oparciu o List do Kolosan  (Zbigniew Niemasik), Charyzmaty Ducha Świętego według Pawła Apostoła (Wojciech Zmudziński SJ), Jezus nad Jeziorem Galilejskim (Małgorzata Rompca). Natomiast w Warszawie (na zdjęciu) pastor Zbigniew Niemasik interpretował kolejny fragment Listu do Kolosan, a ojciec Wojciech Żmudziński SJ mówił o Jezusie jako mówcy i wychowawcy.