14-15.01.2017 - Akademia Biblijna rozwija się

W miniony weekend w Gdyni i w Warszawie w spotkaniach Akademii Biblijnej uczestniczyło około 100 osób. Kolejne tematy prezentowali: Zbigniew Niemasik, Roman Groszewski SJ (na zdjęciu) oraz Wojciech Żmudziński SJ. Uczestnicy zajmowali się analizą synoptyczną sceny na Górze Przemienienia, poznawali List do Filemona oraz pierwsze słowa modlitwy "Ojcze nasz". Otrzymaliśmy także dofinansowanie z Fundacji Loyola z USA, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać w tym roku weekendowe sesje biblijne pobierając od uczestników symboliczną opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie.