1.10.2017 - O posłudze jednania i Liście do Kolosan

W spotkaniu Akademii Biblijnej w Warszawie Falenicy uczestniczyło 55 osób. Tematem wykładu ojca Wojciecha Żmudzińskiego SJ była posługa jednania w Starym i Nowym Testamencie, a w szczególności zadanie jednania człowieka z człowiekiem jako zamysł Boga i najważniejsza misja ucznia Chrystusa. Omawiając List do Kolosan pastor Zbigniem Niemasik mówił o miłości, która wyraża się w uczynkach i chrześcijańskiej nadziei, która jest pewnością zbawienia. Kolejne spotkanie w Warszawie już 22 października 2017.